• Privacy Statement

Privacy Statement

Uw privacy is belangrijk voor de Prem Group. Teneinde uw privacy te beschermen, houden wij ons aan het volgende:

  • Deze website zal zich specifiek richten tot haar klanten indien ze persoonlijke gegevens nodig heeft (“Persoonlijke Informatie”). Indien mogelijk zal deze website de mogelijkheid aanbieden aan haar klanten om deze Persoonlijke Informatie correct en up-to-date aan te passen.
  • De website en haar dienstverleners gebruiken Persoonlijke Informatie om de sites operationeel te houden, om diensten te verlenen en om haar klanten te informeren omtrent nieuwigheden, diensten en producten. Deze website kan ook nauwgelet andere bedrijven selecteren die onze klanten informatie toesturen omtrent hun producten of diensten (een “Secundair Gebruik”).
  • Indien deze website de intentie heeft Persoonlijke Informatie toe te kennen voor Secundair
  • Gebruik, dan zullen wij dat niet doen zonder de klanten hieromtrent toestemming te vragen.
  • Deze website kan Persoonlijke Informatie vrijgeven indien de wet dit nodig acht, of indien wij ervan overtuigd zijn dat dit nodig is om (a) gehoor te geven aan wettelijke of gerechtelijke procedures met betrekking tot de PREM Group of de site: (b) om eigendomsrechten van de PREM Group of deze site te beschermen of te verdedigen, en © om ingeval van dringende omstandigheden de persoonlijke veiligheid van de gebruikers van de PREM Group hotels, van de site of van het publiek te garanderen.
  • Indien, op om het even welk moment, een klant gelooft dat deze website niet voldoet aan bovenstaande principes, gelieve dan de PREM Group per email in te lichten via jdoyle@premgroup.com. Wij zullen vanuit commercieel oogpunt alles in het werk stellen om het probleem snel op te lossen en te beëindigen.
  • Klanten dienen zich bewust te zijn van het feit dat gegevens ook automatisch kunnen verzameld worden via de standaard werking van onze internet dienstverleners en via het gebruik van “cookies”. Cookies zijn kleine tekstfiles dewelke een website kan gebruiken om herhaaldelijke gebruikers te herkennen, om de internettoegang en -gebruik van de gebruiker te vergemakkelijken alsook voor het nagaan van het gebruikerspatroon en het samenstellen van een totaalbeeld teneinde inhoudelijke verbeteringen op de site aan te brengen of doelgerichte advertenties uit te sturen. Cookies zijn geen programma’s die toegang krijgen tot een systeem of files kunnen beschadigen. Doorgaans verlenen cookies een uniek nummer aan elke klant. Dit nummer heeft geen belang buiten de welbepaalde site. Indien u niet wenst dat informatie wordt verzameld door middel van cookies, dan vindt u in de meeste browsers een eenvoudige procedure terug om de cookie functie te negeren of te accepteren. Hou er echter rekening mee dat cookies soms nodig zijn om aan klanten bepaalde aanbiedingen (vb. aangepaste aanlevering van informatie) toe te kennen op deze website.

Faciliteiten

Brasserie

Brasserie

De Boulevard, brasserie van Holiday Inn Hasselt, biedt u heerlijke, gezonde gerechten met een Belgische toets.

Feesten

Feesten

Wij werken samen met Sophie Ickmans van Art of Events om onze zalen naar jullie wensen en budget in te richten.

Arrangementen

Aanbod

Meer redenen om voor Holiday Inn Hasselt te kiezen